Kadra

Dyrektor Ośrodka

 

mgr Mariusz Kajda

pedagog, specjalista terapii uzależnień

 

Kadra merytoryczna – Dom Monaru

 

mgr Dorota Gurgul

socjolog, specjalista terapii uzależnień, w trakcie 4 letniego kursu psychoterapii systemowej

 

mgr Joanna Dąbrowska – Luberda

pedagog, specjalista terapii uzależnień

 

mgr Iwona Gurdziel

psycholog, specjalista terapii uzależnień

 

mgr Damian Tobaben

pedagog, specjalista terapii uzależnień

 

Grzegorz Ofiara

instruktor terapii uzależnień

 

mgr Anna Czerepska
psycholog, specjalista psychoterapii uzależnień w trakcie certyfikacji

 

 

 

Paulina Czub

studentka Psychologii na Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

 

lek. psychiatra Piotr Smoleń

 

 

 

 

Pracownicy administracyjni – Dom Monaru

 

Sylwia Czerepska

 

 

Marzena Kiper