Program opieki i terapii patologicznych hazardzistów, osób z innymi uzależnieniami behawioralnymi, ich bliskich i rodzin.

Dodany 19 lutego 2019 przez admin do Aktualności

Program opieki i terapii patologicznych hazardzistów, osób z innymi uzależnieniami behawioralnymi, ich bliskich i rodzin.

W okresie styczeń – grudzień 2019 Stowarzyszenie Monar Ośrodek Leczenia, Terapii i Rehabilitacji Uzależnień w Krakowie realizuje projekt pt. 

Program opieki i terapii patologicznych hazardzistów, osób z innymi uzależnieniami behawioralnymi, ich rodzin i bliskich.

Program skierowany jest do osób pełnoletnich, uzależnionych od środków odurzających z współistniejącym uzależnieniem patologicznego hazardu i/lub innych uzależnień behawioralnych oraz członków ich rodzin i bliskich.

Działania skierowane do osób uzależnionych behawioralnie w ramach projektu to:

– kwalifikacja do programu poprzez przeprowadzenie diagnozy uzależnienia behawioralnego,

– zajęcia edukacyjno – informacyjne z zakresu uzależnień behawioralnych,

– warsztaty rozwoju osobistego,

– warsztaty edukacji ekonomiczne,

– warsztaty zapobiegania nawrotom,

– interwencje kryzysowe,

– indywidualne wsparcie terapeutyczne.

 

Działania skierowane do członków rodzin i bliskich osób uzależnionych behawioralnie objętych projektem. W ramach realizacji projektu to:

– zajęcia edukacyjno-informacyjne,

– warsztaty umiejętności (komunikacji oraz budowania relacji),

– poradnictwo rodzinne.

 

Do udziału w projekcie można zgłaszać się telefonicznie

tel./fax 12 645 09 67

 

Projekt realizowany na terenie ośrodka Monar w Krakowie

31-983 Kraków

ul. Suchy Jar 4

 

Projekt jest dofinansowany środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych będących w dyspozycji Ministra Zdrowia w ramach konkursu przeprowadzonego przez Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii

 

Komentarze są wyłączone