Program reintegracji społecznej i zawodowej – Neofita

Dodany 3 stycznia 2023 przez admin do Aktualności

W naszej placówce Ośrodek Leczenia Terapii i Rehabilitacji Uzależnień w Krakowie, ul. Suchy Jar 4, 31- 983 Kraków jest realizowany Program reintegracji społecznej i zawodowej – Neofita w terminie określonym umową tj. 02.01.2023 – 31.12.2023.

Projekt realizowany jest w ramach umowy nr 80/MK/B/DLiC/2023 zawartej w dniu 02.01.2023 pomiędzy Skarbem Państwa Krajowym Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom z siedzibą w Warszawie przy ul. Dereniowej 52/54 a w Stowarzyszeniem Monar o dofinansowanie zadania publicznego pod nazwą Zadanie V: Programy reintegracji społecznej i zawodowej adresowane do osób uzależnionych od środków psychoaktywnych ze szczególnym uwzględnieniem zadań specjalnych kierowanych do kobiet w ciąży oraz matek dzieci do lat 6, z zapewnieniem opieki nad dziećmi.

 

Zadanie jest współfinansowane ze środków Narodowego Programu Zdrowia na lata 2021-2025 w ramach konkursu przeprowadzonego przez Krajowe Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom

 

Komentarze są wyłączone