Dom Monaru

“Narkomana się tworzy – w domu, szkole, uczelni, na podwórku i na kolonii, słowem wszędzie. Lepi się go z cudownej materii dziecięcej naiwności, chęci poznania świata, wrażliwości uczuć, porywów serca, najskrytszych tajemnic i szczerych łez.” – Marek Kotański

 

Misją Domu Monaru jest pomoc ludziom w duchu miłości, tolerancji, dbałości o godność oraz poszanowanie praw czlowieka. Wierzymy, że nikt nie jest stracony na zawsze, że każdy człowiek zasługuje na pomoc, na szansę odnalezienia swojego miejsca w świecie. Propagujemy życie bez narkotyków, otwartość i wrażliwość na innych, odpowiedzialność za własne życie i wiarę w nieograniczone możliwości człowieka.