Projekty

Realizujemy następujące projekty:

1)  „Nlogotyp krakow_CMYKA ZDROWIE” - program profilaktyki i promocji zdrowia skierowany do osób uzależnionych będących w trakcie lub po ukończonej terapii uzależnienia, ich rodzin oraz innych mieszkańców Gminy Miejskiej Kraków zainteresowanych zmianą stylu życia. (Gmina Miejska Kraków - Urzad miasta Krakowa - 15.05 - 30. 08.2015)

2) "REDUKCJA SZKÓD WŚRÓD OSÓB UZALEŻNIONYCH PRZEBYWAJĄCYCH NA DETOKSIE" - projekt jest współfinansowany ze środków Gminy Miejskiej Kraków w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2015.

3) 03.08.2015 - 31.12.2015 Opieka i terapia dla osób z uzależnieniem behawioralnym oraz ich rodzin i bliskich - projekt współfinansowany przez KBPN ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych.

- KONTYNUACJA PROJEKTU dla osób z uzależnieniem behawioralnym oraz ich rodzin i bliskich - projekt na 12 miesięcy.

Z naszego doświadczenia wynika, że duża część osób uzależnionych od środków psychoaktywnych boryka się także z uzależnieniem behawioralnym, głównie od hazardu, Internetu, gier komputerowych. Zajęcia w naszym ośrodku są włączane w program terapeutyczny osób leczących się w naszej placówce oraz ich bliskich. W roku 2017 kontynuujemy projekt opieki i terapii dla osób z uzależnieniem behawioralnym oraz ich rodzin i bliskich, który realizujemy już od 2015 roku. Zajęcia są dofinansowywane ze Środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych będących do dyspozycji Ministra Zdrowia.