Opieka i terapia dla osób z uzależnieniem behawioralnym oraz ich rodzin i bliskich

Dodany 5 kwietnia 2018 przez admin do Aktualności
Stowarzyszenie Monar Ośrodek Leczenia, Terapii i Rehabilitacji Uzależnień w roku 2018 kontynuuje realizację programu pod nazwą: Opieka i terapia dla osób z uzależnieniem behawioralnym oraz ich rodzin i bliskich. Projekt jest kontynuacją projektów realizowanych w latach poprzednich (2013, 2014, 2015, 2016, 2017) i jest odpowiedzią na problemy, z którymi zgłaszają się na leczenie nasi podopieczni uzależnieni chemicznie.
 
Projekt jest realizowany w ramach zadania 5.4. Narodowego Programu Zdrowia: Rehabilitacja, ograniczanie szkód zdrowotnych, reintegracja społeczna – rozwiązywanie problemów wynikających z uzależnień behawioralnych poprzez zapewnienie m.in. dostępu do zróżnicowanej oferty oddziaływań pomocowych dla problemowych i patologicznych hazardzistów oraz osób z innymi uzależnieniami behawioralnymi, ich bliskim i rodzinom.
 
Celem głównym projektu jest zwiększenie dostępności i rozszerzenie oferty profesjonalnej pomocy patologicznym hazardzistom, osobom z innymi uzależnieniami behawioralnymi z całej Polski, którzy są uzależnieni od środków psychoaktywnych i przebywają lub przebywali na leczeniu w Ośrodku Monar w Krakowie oraz dla ich bliskich i członków rodzin poprzez objęcie ich działaniami opiekuńczo-terapeutycznymi w czasie trwania projektu.

Zajęcia są dofinansowane ze środków Funduszu Rozwiązywania problemów Hazardowych będących do dyspozycji Ministra Zdrowia.
 

Komentarze są wyłączone